Emollivets husveterinär. Om mugg, rasp och skorv på hästar.

Emollivets husveterinär. Om mugg, rasp och skorv på hästar.

Jag heter Christer Sjögren och har arbetat som veterinär under många år, både som distriksveterinär med alla djurslag och med egen smådjurspraktik. Jag har även varit verksam inom läkemedelsforskningen.

Mugg, rasp och skorv är tämligen besvärliga hudlidanden (dermatiter) på hästar.

Hudförändringarna är framför allt lokaliserade till nedre delen av hästens ben. Sitter den på baksidan närmast hoven (i karleden) kallas den för mugg och längre upp på benet benämns den rasp. Skorv uppträder som mjälliga, torra områden i man och svans. Alla dessa tillstånd är mycket besvärande för hästen, då de förlöper med öm, torr, sårig hud som ger klåda och annan irritation. Tillstånden har en kronisk karaktär och behöver hanteras intensivt. Det finns en viss ärftlighet i sjukdomen, t.ex. ses en överrepresentation av mugg bland kallblodiga hästraser hos vilka 70 % av hästarna kan drabbas. Vit hud/hår i karleden ökar frekvensen. Grundorsaken till lidandena är delvis okänd, men förekomsten ökar då underlaget i hagarna är fuktigt och lerigt. Kraftig solbelysning kan disponera, speciellt vid man- och svansskorv. Men bakterier är oftast involverade då det gäller mugg och rasp. Fotskabb kan ge liknande förändringar som mugg men ska ses om på annat sätt. Vid de här tillstånden blir huden förtjockad, sprucken och sårig samt blir inkörsport för ytterligare bakterier.

Den metod som rekommenderas idag mot mugg och rasp är både tids - och arbetskrävande.

Man använder t.ex. mjukgörande salvor och det vanligaste är att man även tvättar hudområdet med en 2%-ig klorhexidinlösning, låter den verka i 15 min och sedan sköljer med vatten. Noggrann eftertorkning är viktig. Denna procedur upprepas dagligen tills muggen och raspen är läkta, vilket kan ta lång tid, ibland flera veckor. Genom att istället spraya Emollivet Combi på hästens hudåkomma av mugg, rasp och skorv behöver man inte beröra hudförändringen. Man bara sprayar huden (man kan t.o.m. hålla flaskan upp och ned) med lösningen från 10-15 cm avstånd. Inget vatten eller dylikt behövs. Produkten innehåller allt som behövs, fett utvunnet av soja, bakteriedödande klorhexidin i optimal koncentration, salicylsyra som löser upp förhårdnaderna, allt löst i alkohol som snabbt dunstar. Den patenterade teknik som Emollivet baseras på kallas AKVANO® och innebär bl.a. att den inte innehåller vatten. Innebörden blir att den är helt kladdfri och efterlämnar endast ett tunt lager fett, som är mjukgörande, uppluckrande och bakteriedödande.

Ett stort antal tester har gjorts på hästar med mugg med positivt resultat.

Om man inte sköter om mugg och rasp utan låter det fortgå kan hästen få en åkomma som heter lymfangit. Lymfangit är en inflammation i hästens lymfkärl och hästen får ofta kraftigt svullna ben, så kallade elefantben, som följd vilket lidande kan bli kroniskt om det inte åtgärdas i tid. Tillståndet kan orsaka hälta och feber. Vid lättare fall kan man ta hand om det själv, men veterinärhjälp kan behövas.

Skrivet av

Christer Sjögren
DVM, PhD, docent i Toxikologi & Farmakologi
Emollivets husveterinär.

Kontakta Christer
polyvet@telia.com
LinkedIn


Äldre inlägg Nyare inlägg