Vårt löfte till dig som kund är:

 • Alltid fri frakt.
 • Alltid fria returer. Kontakta oss för att få en retursedel.

Våra fullständiga köpvillkor är listade nedan.

 1. Allmänt

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.emollivet.se, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Emollivet AB, organisationsnummer 559210-4359 (”Emollivet”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Emollivet framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige. Emollivet förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3

Emollivet reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Emollivet har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Emollivet naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Emollivet fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Emollivet ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.4

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Emollivet eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Emollivet.

 1. Avtal och beställning

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Emollivets Integritetspolicy, se här

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Emollivet bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Emollivet per e-post. Emollivet uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Emollivets kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Emollivet. Om beställningen återkallas så kommer Emollivet att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 1. Kunduppgifter

3.1

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Emollivets behandling av personuppgifter finns i Emollivets Integritetspolicy.

3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Emollivet om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3

Om Emollivet misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Emollivet rätt att stänga av dig. Emollivet har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 1. Priser, avgifter & betalning

4.1

Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalningsavgifter, som anges separat.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Emollivet har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och

godkänts av Emollivet. Vid betalning kan Emollivet eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Emollivet förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

 1. Kampanjer och erbjudanden

Emollivet kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Emollivet i samband med kampanjen. Emollivet förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 1. Presentkort

Presentkort som säljs på Emollivet är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas på Emollivets webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

 1. Leverans och transport

7.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Emollivet skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

7.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

7.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Emollivet rätt att debitera dig en avgift på 120 kr

 1. Ångerrätt

8.1

Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 60 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Emollivet detta inom 60 dagar från det att Du tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Du måste hämta ut ditt paket för att kunna använda dig av ångerrätten.

8.2

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta.

8.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Emollivet. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

8.4

Vid utövande av ångerrätten ansvarar Du för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 30 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Emollivet. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Emollivet enligt de metoder och anvisningar som anges av Emollivets kundservice.

8.5

När Du ångrar ditt köp betalar Emollivet tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Emollivet erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte.

8.6

Emollivet betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Emollivet tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Emollivet får dock vänta med återbetalningen tills Emollivet tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 1. Garanti & Reklamation

9.1

 Alla av Emollivets varor omfattas av garanti i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Information om  särskilda garantivillkor för respektive vara

finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel. Reklamationsrätten omfattar t.ex. inte fel som har orsakats av normalt slitage. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2

 Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Emollivet så snart som möjligt efter att felet upptäckts och alltid inom skälig tid från det att felet upptäcktes via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten. Om varan är felaktig ber vi dig att ta en bild på varan och skadan och skriva en kort beskrivning av vad felet består i.

9.3

Emollivet står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Emollivet att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi förbehåller oss rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand göra en omleverans av varan och i sista hand återköpa varan. Emollivet strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Emollivet mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Emollivet förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Om varan felaktigt reklamerats, d.v.s. det visar sig att det inte är fel på varan, tar Emollivet ut en avgift för de faktiska undersökningskostnader som orsakats av reklamationen. Vid reklamationer följer Emollivet riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 1. Länkar

Emollivet kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Emollivets kontroll, och webb-platser utanför Emollivets kontroll kan länka till Sajten. Även om Emollivet försöker säkerställa att Emollivet enbart länkar till webbplatser som delar Emollivets personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Emollivet inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

 1. Force Majeure

Emollivet ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Emollivet inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, epidemier, pandemier, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Emollivet dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Emollivet rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. Ändringar av villkoren

Emollivet förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Eventuella ändringar påverkar dock inte befintliga beställningar för vilka de villkor som gällde vid tidpunkten för beställning fortsatt ska gälla.

 1. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

 1. Tillämplig lag och tvist

14.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Emollivets kundtjänst.

14.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Emollivets kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Emollivet beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.