Tillsammans mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett stort problem för både folk- och djurhälsan. För att kunna ha kvar antibiotika som ett verkningsfullt vapen när människor och djur drabbas av svåra bakteriella infektioner är det viktigt att endast använda antibiotika i de fall där det verkligen behövs. När djur drabbas av hudinfektioner är därför veterinärens rekommendation i första hand användning av medel som innehåller bakteriedödande klorhexidin. Det vanligaste är användning av olika typer av bakteriedödande schampo som kräver att medlet sitter i 10 minuter innan det sköljs ur. En process som inte är helt enkel att genomföra i praktiken, vilket gör att schamponeringen inte alltid blir av. I vissa fall leder detta tyvärr till att infektionen inte hålls under kontroll och antibiotika måste då sättas in.

Det ska vara enkelt att hålla i och hålla ut

Vi på Emollivet har som målsättning att produkterna vi erbjuder ska med enkelhet kunna användas varje dag. Vi sätter både djuret och djurägaren i fokus av all vår utveckling för att kunna ta fram de användarvänligaste produkterna på marknaden. Det ska vara enkelt att hålla i och hålla ut så att djuret får de bästa förutsättningarna att bli bättre utan att antibiotika behöver sättas in. Utan omöjliga krav. Utan dåligt samvete. Utan att det tar kvalitetstid från dig och din bästa vän.

Ingredienser med tydliga syften och miljövänliga förpackningar utan skadliga drivgaser

För oss är det också en självklarhet att skapa så schyssta produkter som möjligt för miljön. Alla ingredienser i våra produkter har ett tydligt syfte. Inga onödiga tillsatser. Vi tillverkar våra produkter i Karlstad och vi använder oss av bag-on-valve-tekniken vilket gör att vi undviker att använda skadliga drivgaser och minimerar vår miljöpåverkan. Läs mer om bag-on-valve-tekniken här: https://bagonvalve.com/benefits.