Djurhälsobolaget Emollivet säkrar viktig IP genom förvärv av patentfamilj

PRESSMEDDELANDE -

Djurhälsobolaget Emollivet meddelar idag att en patentfamilj har förvärvats från läkemedelsbolaget Lipidor. Patenten är en del av formuleringsplattformen AKVANO som Emollivets lanserade produkter bygger på och därmed skyddas samtliga av Emollivets lanserade produkter.

Sedan bolagets start 2019 har Emollivet haft en exklusiv licens på formuleringsplattformen AKVANO inom djurapplikationen. Genom förvärvet tar Emollivet nu över ägarskapet för den patentfamilj som bolagets lanserade produkter bygger på och därmed säkras viktig IP för bolaget. Patentfamiljen täcker flertal länder i världen med stort fokus på Europa.

- Det här stärker vår position som innovativt djurhälsobolag. Den unika teknologi som patentet skyddar är en viktig komponent för att kunna erbjuda de användarvänligaste produkterna på marknaden, säger Stina Linge VD Emollivet.

Emollivet har utöver förvärvet av patentfamiljen fortsatt en licens till Lipidors kvarvarande patentportfölj inom djursegmentet.