Veterinärens behov inte alltid samma som djurägarens - vägen mot en förenklad vardag

Veterinärens behov inte alltid samma som djurägarens - vägen mot en förenklad vardag

När vi först började jobba med Emollivet intervjuade vi ett stort antal veterinärer och djurägare för att förstå vilka problem som finns kopplat till hudvård för djur. Det vi insåg ganska snabbt var att vi fick helt olika svar från veterinärerna och djurägarna. Enligt många veterinärer så fanns det många produkter på marknaden som liknar våra och de såg inte att det fanns något behov av nya produkter, medan när vi intervjuade djurägarna så fick vi helt andra svar – visst finns det många produkter, men de är extremt krävande att använda i vardagen.

När vetenskap möter vardagen

När stora traditionella djurhälsobolag utvecklar produkter är det självklart att det är veterinärens åsikt som spelar roll. Vad händer då när veterinären inte är den som faktiskt ska använda produkten i vardagen? Via veterinärer så ligger fokus på klinisk effektivitet, och med rätta. Huvudmålet är djurens välbefinnande och att erbjuda behandlingar som är vetenskapligt bevisade att fungera. Men här uppstår också en lucka där en del frågor ibland står obesvarade – hur reagerar ditt djur på produkten? Hur praktisk är den i en vardag? Går produkten att använda i praktiken? Resultatet kan bli att hemläxan från veterinären känns både krävande och överväldigande. Förväntningarna på djurägaren blir stora och tidskrävande, och involverar både tidsödande och krävande moment för djuret att acceptera såsom tvätt, schampon som ska sitta i länge och krämer som ska smörjas in på ett ömmande område.

Djurägande på dina villkor

På Emollivet ser vi att det finns en annan väg att gå - nämligen direkt till dig som kund. Med hjälp från våra veterinärer och specialister hittar vi dokumenterat effektiva ingredienser, men samtidigt inkluderar vi djurägare i vår utvecklingsprocess för att säkerställa vi att våra kurer också enkla att använda i vardagen. Detta sammantaget ger oss oss en unik position där vi kan kombinera det bästa av två världar, både vetenskapligt och användarvänligt. För i slutändan, hur verkningsfullt blir det som inte används?

På samma sätt ska det vara enkelt få tag på produkterna när du har tid. På vår e-handel har vi som mål att erbjuda dig enkelhet när andra butiker stänger sina dörrar för dagen. Detta är också en samlingsplats där djurägare kan ställa frågor, dela med sig av erfarenheter och få råd från våra veterinärer. Hos oss kan du som djurägare dela med dig av erfarenheter och få hjälp av andra.

Fokusgrupper

Vill du vara med i våra fokusgrupper, har feedback eller förslag på hur vi kan göra våra produkter ännu bättre? – Tveka inte att kontakta oss på info@emollivet.se.

 

På Emollivet förbättrar vi vardagen för dig och andra djurägare och tillsammans skapar vi lösningar som gör skillnad i vardagen.


Older post Newer post