Tassproblem? Samskapa med oss

Tassproblem? Samskapa med oss

Emollivet vill vi bara utveckla produkter som löser riktiga behov. Vår modell är att samskapa med dig som djurägare. Just nu pågår ett skarpt projekt för hundar med tassproblem. Det gör vi genom en kombinerad förstudie av pilottester och djupintervjuer - för att bättre förstå problemen och dina alternativ. 

Vill du delta i detta? Skriv en rad till oss, om vad du har för hund, vilket problem din hund har och om det finns någon övrig information du ser är bra för oss att veta.

Hör av dig till oss för att bli en del av vår förstudie info@emollivet.se


Older post Newer post