Mugg och rasp på häst

Mugg och rasp på häst

Mugg och rasp är samlingsnamn på olika hudinfektioner som bildar krustor på huden. Mugg sitter i karleden och rasp är samma hudproblem men sitter högre upp på benet, ovanför kotan. https://evidensia.se/djurvardguiden/mugg-och-rasp-pa-hast/
Primära orsaken till mugg/rasp kan variera från allergi, uppluckrad hudbarriär på grund av blöta hagar, skavsår eller annat sår där infektionen kan få fäste. Mugg är i Sverige vanligast förekommande på höst och vinter, men det finns även kroniska fall som förekommer året om.Det finns en rekommenderad behandlingsmetod, se mer här (https://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/sa-undviks-och-behandlas-mugg-och.htm).


    Older post Newer post