Emollivets husveterinär. Huden på djur

Emollivets husveterinär. Huden på djur

Huden, som är kroppens största organ och har hos häst en yta av ca 6 m2, utgör en oerhört viktig skyddsbarriär för kroppen. Den skyddar mot infektioner och farliga gifter samt är naturligtvis även viktig för att hålla rätt temperatur och vätskehalt i organismen. Förenklat består den av en övre del, hornlagret, som är extra tålig och en undre del som innehåller blodkärl, nervfibrer och hårsäckar.

Om huden skadas får bakterier, svampar, virus och giftiga substanser tillträde till kroppen.

Det effektiva immunförsvaret dödar dock i regel omedelbart de inträngande mikroorganismerna. En lokal inflammation uppstår som ett tecken på denna process. Huden blir röd, varm och öm samt kan inte behålla vätska. Det fettlager som finns på det översta hudlagret är oerhört väsentligt för hudens funktion. Om det skadas av olika skäl, som mekaniska (alltför intensiva skrubbningar etc.), kemiska eller infektiösa blir huden torr och känslig för ytterligare angrepp. Att överhuden hålls ”spänstig” är således ytterst vitalt.

Vid diverse hudsjukdomar, t.ex. mugg, rasp och skorv på häst bryts kontinuiteten i huden, som blir torr och lättinfekterad. Den primära orsaken till lidandet kan ev. vara ett bakterieangrepp.

Oftast finns det en grundorsak till hudsymtomen, t.ex. ger allergier på hund ofta klåda och torr hud, s.k. atopisk dermatit.

Vid de flesta hudåkommor är det oerhört viktigt att ersätta det skadade fettlagret genom att tillföra fett på huden.

Vid de flesta hudåkommor är det oerhört viktigt att ersätta det skadade fettlagret genom att tillföra fett på huden. Emollivet utgöres av ett fett som kommer från sojabönan. Detta naturliga fett tillförs med en spray. Tekniken bakom denna produkt är patenterad (kallas AKVANO®) och innebär att den är vattenfri och således inte ”kletar”. Den bildar ett tunt fettskikt på huden, som mjukgörs, och vattenavdunstningen minskar från den. Emollivet COMBI innehåller dessutom salicylsyra, som löser upp de krustor som bildats av sjukdomen. Vid många hudsjukdomar förekommer även bakterier och svampar, primärt eller sekundärt. För att slå ut dessa innehåller Emollivet COMBI även det bakteriedödande ämnet klorhexidin, som tillsammans med salicylsyran i sprayen ökar den bakteriedödande effekten.

Emollivet COMBI lämpar sig väl att använda för långvarig behandling av t.ex. mugg, vilken sjukdom ofta har en kronisk karaktär (läker ut och kommer igen vid fuktig väderlek eller är mer eller mindre ständigt närvarande). Man slipper skrubba och tvätta det förändrade området. Och man undviker att behandla med antibiotika, vilket är mycket viktigt.

Dock ska man söka veterinärvård, om lidandet inte försvinner inom rimlig tid eller om hästens ben svullnar (s.k. lymfangit), vilket är en kraftigare reaktion på en infektion.

Skrivet av

Christer Sjögren
DVM, PhD, docent i Toxikologi & Farmakologi
Emollivets husveterinär.

Kontakta Christer
polyvet@telia.com
LinkedIn


Older post Newer post