Blogg

Mugg och rasp på häst

Mugg och rasp på häst

Mugg och rasp är samlingsnamn på olika hudinfektioner som bildar krustor på huden. Mugg sitter i karleden och rasp är samma hudproblem men sitter högre upp på benet, ovanför kotan.

Läs mer →


Emollivets studie av mugg och rasp

Emollivets studie av mugg och rasp

En studie genomfördes av Emollivet under försommaren 2021 med 98 hästägare. Studien visar att hudåkomman mugg och rasp är utbrett och återkommande problem för hästägare och hästar.

Läs mer →